اللقاءُ الزجليُّ الرائع بين زغلول الدَّامور وفرقته وموسى زغيب وفرقته في دير القلعة - بيت مِ


نعرض النص خارجاً من قيد الالتزام بأصول الصدر والعجز تاركاً المساحة حرة للقراءة الغنائية ونكتفي بعرض المباراه المباشرة بين بطلي اللقاء تاركين الفواصل التي أحياها أعضاء الفرقتين

 

*******

 

افتتاحية المُضيف موسى زغيب

 

أنا .. إنْتُو ..

أنا لا تِسْألوني

لَشو طَلِّ القَسا بْعِقْدِة جْفوني

فْطَمِتْ جُودي بَعْد ماكِنْتْ بَيْدَرْ

يِجُو .. حَبِّة وْحَبِّة .. يْنَقُودوني

كِنِتْ إسْهَرْ

وْشوف اللَّيْل أقْصَرْ مِنِ الْحِلْم

الـْ عمِ يْداعِبْ ظْنوني

وْما قِدْرِتْ عَ السّْريرِ الأمّْ تِسْهَرْ

لَو ما تِشْتِري يَقْظِةِ عْيوني

طْلَقِتْ فِكْري

بْجَوانِحْ نِسِرْ أسْمَرْ

وْصارُو يِرْفَعوني وْيِرْفَعوني

حَتَّى صِرْتْ شُوفْ الأرْض أصْغَر مِنِ اللِّي عَ التَّحَدِّي بْيِطِلْبوني

وْصِرِتْ

مِنْ حارْسينِ النَّارْ أكْفَر

وْجَنَّنْت الْعَواصِفْ مِنِ جْنُوني

وْما جَنَّنِّي الزَّمانْ

وْلا الِمْقَدَّرْ

فقَطْ أهْلِ الِمْعَنَّى جَنَّنُوني

وْما جاييْ بْرِفْقِة الزَّغْلولْ إكْبَر

عَ أحْلام القَساوِة ..

واللِّيُونِة

جاييْ بْجَوْقْتي تَوِّجِ الْمَنْبَرْ

وْخَلِّي

بْقَلْب هاللَّجْنِة الكَريمِة

الـْ بَعْد مابْيَعِرْفُوني

يَعِرْفُوني

 

*********

كان الشِّعِرْ مِينا بْلا مَنارَة

وْدَهَبْ مَدْفُونْ بِزْوايا الِمْغارَة

رِجِعْ ميشال (1) هالْحَفْلِة تْبَنَّى

لَقَى مْحِبِّينْ

مِشْ صَفْقِة تِجارَة ..

الـْ كانو يِهِرْبو بالأمْس مِنَّا كأنُّو بْكاسْنا عَدْوى وْمَرارَة

إجُو يِتْأكَّدُو إنُّو المْعَنَّى حِلِم أبْيَض

بِعَيْنَيْن العَذارى

يازَغْلُول لَوْالمَوْت امْتَحَنَّا

ضَرُوري نْقابِلِ الدَّهْرِ بْجَسارَة

دُرُوبِ الشَّاعِرِ رْماحْ وْأسِنَّة

وْعَ تُمُّو الضِّحْك

وِبْقَلْبُو المَرارَة

زَجَلْنا ..

مْلاحِم فْلِسْطين غَنَّى .. وْكَشَف كِلِّ الْوُجُوه الْمُسْتَعارَة

وْإلي

بْإسْمِ المْعَنَّى في وَطَنَّا

عبارَة

للرَّئيس وْللْوَزارَة:

إذا مْهاجِر بِأرْض الْغَرْب جَنَّى وْإلُو عَ مَوْطَنو

شَوْق وْحَرارَة

وْإذا بَدْكُنْ يْرَوِّجْ لَعِنَّا

وَدُّولو بْإسِمْ لبْنان شاعِرْ كَإنْكُنْ عمِ تْوَدُّولُو سَفارَة

 

********

 

زَجَلْنا احْتَلّْ ذُرْوِةْ إزدِهارُو

وْفَرَض، عَ كِلّ مَوْقَفْ،

إعْتِبارُو

انْطَلَقْ عَ الْكَوْن مِنْ سِجْنُو المْأبَّد

تـَ يَعْطي النَّاسْ

فِكْرَة عَنِ عْيارُو

المِطْران الِقْلاعي (2) إبِنْ لِحْفّدْ، تْغَنَّى ..

والزَّجَلْ جَلَّلْ وِقارُو

والبَطْرَك العاقوري (3) تْوَدَّدْ

لـَ هااللَّون الحُلُو

وْبارَك ثْمارُو

وْحَتَّى مارْ افْرامْ (4)

بْكِلّْ مَعْبَدْ أناشيدُو صَلا للدِّيْنْ صارو

وْ فخر الدَّين (5) للأزجال عَدَّدْ

وْقَصيْدُو للجَبَل رَجَّف حْجارُو

وْ ناصيف اليازجي (6) البَحْرَين أوْجَدْ

رِبي بْدَمُّو المْعَنَّى

وْما اسْتَعارُو

وْ إبِن نَخْلِة (7) نشيد الأرْز أنْشَدْ

الْلُّغة رِبْيِتْ عَلى خْميرِة دْيارُو

وْإلا بالمْعَنَّى ما اسْتَشْهَد

أميرُو وْسَيِّدُو (8) وْرافِعْ شِعارُو

وْ عَ أيَّامُو

إجا الشَّحرور أسعد (9)

جْناحُو مِنْ سَما بْدادون (10) طارو

وْعَيْنَيْن الملِك فاروق (11) جَمَّدْ

عَلى كَرِّة قَصيْدُو وْإبْتِكارُو

وْطريق الشِّعْر للجَوْقاتْ

عَبَّد تـَ حَتَّى الكِلّ يِقْتِفْيُو أثارُو

وْإجا روكز (12) عَلى المَنْبَر

تَمَرَّدْ تَمَرُّدْ سيف عَمْ تِلْعَب شْفارُو

وْبَعْد ما بَدَّل وْطَعَّم وْجَدَّد

وْنال مْنِ الثِّقَة إكْليلْ غارُو

افْتَتَح دَرْب التَّحَدي بْقَلْب أبْرَد مِنِ التَّلْج

اسألُو الـْ عِلْقُو وْتَبارُو

وْبِقي الجَوْق الخَليلي

حِصِنْ أصمَدْ مِنِ الْحِصْن الـْ كِعي اسكنْدَرْ (13) حِصارُو

بِقَفْلِة حاجْبُو

في ليل أسوَدْ عَ هالْعِمْيان ما بْيِطْلَع نْهارُو.

وْهَوني ..

بِنْصَح الزَّغلول يِبْعَدْ .. أشْرَف ما يْتَلِّتْ إنْكِسارُو (14)

وْبآخِرْ مُلْتَقى ألله بْيِشْهَد ..

بِقَلْب الدَّيْر (15)

أيَّا جَوْق مِنَّا بَدُّو يْلُوح بَيْرَق إنْتِصارُو

 

********

اشْهَدي بالدَّيْر يا أقْدَم قْلاعي

عَ سَطْوِة جَوْق بو الخلِّ الرُّباعي

وْيازَغْلُول ..

ما بْيِسْوى التَّجَنِّي الـ ظَّهَرْ مِنَّك عَلى البَثِّ الإذاعي (16)

عِشِتْ حَدِّي عَواطِف مِسْتَكِنِّةْ

وْبِإيْدي كِنْت أطْوَع مِن يَراعي

لَكِنْ .. مِنْ بَعْد ما بْعِدِتْ عَنِّي اسْتحى مْنِ لْسانَكْ

لْسان الأفاعي

إذا عَ النَّصِر جايي تِمْتِحِنِّي

أنا .. اقْواسِ النَّصِر شَقْلِتْ كْواعي

وْكِتِر ما الدَّهْر .. بالْخِبْرَة عَجَنِّي

انْوَصَلْ عِمْر الزَّمان بْطول باعي

وْشُو بَدَّكْ تْغَنِّي تـَ تْغَنِّي ؟؟

أنا بَحْر .. وإنِتْ ..

صّدْفِة بِقاعي

وْصِرِتْ عايِشْ عَ هاجِسْ رُعْب مِنِّي:

طَيْفي بْيِرِعْبَكْ لَو كِنْت نايِم وْإسْمي بْيِرِعْبَكْ لَو كِنْت واعي

********

 

شِفِتْ عَ جَبِهْتَك مَسْحِة كَآبِة

ابْتَدا عَ شَيْبْتَكْ يِشْفُق شَبابي

احْتِجِزْ حِمْلانَك بْقَلْب العَمارَة

قَبِلْ ما يِفْلَتُو عْلَيْهُن دْيابي

وْحَتَّى يْخَبّْرُو جَوْقَك تَبارى مَعِ الْجَوْق الـْ ما بِيْضَيِّعْ إصابِة

بَدَّكْ تِلْتِجي لـْ عَذْرا العَذارى

وْتِتْمَرَّد عَلى الطِّيْن التُّرابي

وْمِنِ البُركان .. تِسْتَقْرِضْ حَرارَة وْمِنِ الْجَلْمُود .. تِسْتَقْرِضْ صَلابِة

وْمِنِ السَّبْعَين .. تِسْتَقْرِضْ جَسارَة

وْمِنِ السِّلْطان .. تِسْتَقْرِضْ إهابِة

وْمِنِ الْخِيَّال .. تِسْتَقْرِضْ مَهارَة

وْ عَ قَلْعَة !!

بَيْنْها وْبَيْني قَرابِة .. انْ سَرَجْت الدَّهْر حتَّى تْشِنّْ غارَة

بْيِبْقى الدَّهْر أوطى مِنِ رْكابي

إنِت مُطْرِب مَعَكْ جَوْقِة تِجارَة: قِسِم كَوْرَسْ .. قِسِمْ يِعْزُفْ رَبابِة

وْإذا مُعْجَب بِصَوْتَكْ (17) ..

عَنْ جَدارَة !!

عَلَيكِ الأوْف ..

والباشا المُلحِّنْ .. عَلَيه اللَّحْن،

وعْلَيْنا الكِتابِة

 

********

اسْتِحي مْنِ البَحْر

يا نَبْعَة شْحيحَة .. وَلا تْتَّلِّتْ فَضيحَة عَ فَضيحَة

الْعَيْن مْفَتّْحَة عْلَيْنا بْعِنايِة .. بْمُلوك العامِّيِّة والْفَصيحَة

إنِتْ بالشِّعْر مِشْ مِنْ مُسْتَوايي وَلا خَرْج المُباراة الفَصيحَة

إنِتْ بالـ تَّلْفَزِة خَرْج الدِّعايِة (18)

لـْ نينِكْس وْباتَّا وْصابونْ رِيْحَة.

وْبَعْد ما كِنْت نَهْنَهْتَك كْفايِة وْعَطَيْتَكْ للهَرَبْ آخِرْ نَصيحَة

بِأيَّا قلْب .. يازَغْلولْ ..

جايي عَ شاعر، وَثْبِةِ النِّمْر بْطُموحُو .. وْبِعَيْنُو

غَضْبِة اللَّبْوِة الجَريْحَة !!.

وْهَلَّق يا أبو روكز الغالي ..

عَلى التَّطْمين .. بِبْعَتْلَك رِسالِة:

ما تِفْزَع تا يْرُوح التَّاجْ مِنَّا ..

بْطانِة تاجْنا نْجوم اللَّيالي

نامْ ..

بْفَسْحِة الوادي ..

تْهَنَّا عَ أحلام الْبُطولِة

والبَسالِة

قَطَعْنا الدَّرْب .. وِبْقينا بْوَطَنَّا أسْيادِ القَلَم

والإرْتِجالي

وْإذا بْيِتْغَرْبَلُو رْجال المْعَنَّى مِنِ الشِّعَّارْ

ما بيْضَلّْ إلا:

أنا .. وْجِريُسْ وْبُطرُسْ والفغالي (19)

 

********

 

افتتاحية الضيف

زغلول الدَّامور

 

اعْذِريني يا حْروفِ الأبْجَدِيِّة إذا ما بَعْمُلِ الواجِبْ عَلَيِّي

خْسِرِتْ خَيِّي (20) اللِّي مِفْضل عَ اوْلادي وْعَلَيِّي

مِتِل إمِّي وْمِتِل بَيِّي

خَمِس ٍاعات صارْ لُو .. مِشْ زْيادِة

ما حالُّو يِبْتِدي النِّسْيان فيِّي

بْعزا خَيِّي رْجِعِت

عَزِّي فؤادي .. لأنِّي

بِعْتِبِرْ كِلّ شخْص مِنْكُنْ،

بَعْد ما مات خَيِّي، مْحَلّ خَيِّي

*******

 

وْياقَلْعِة بيتْمِرِي الـْ ما بْتِجْهَليني

أنا إبْنِك وْإنتِ بْتَعِرْفيني

حِمِلْني والْدي مْنِ الشُّوف خِلْعَة وْنَقَلْني

مِنْ مَدينِة عَ مَدينِة

خْلِقِتْ بِجْدَيدْتِك وطْلِعِتْ طَلْعَة

تَشِفْت الشَّمْس أوطى مِنِ جْبيني

وْمِنِ الشِِّعَّار !!

كَمْ شَلْعَة بِشَلْعَة مِشُو خْواريف عَ شْمالي وْيَميني ..

ياقَلْعِة بيت مِري ..

لَوْ ألْف بَلعة عَطَيتي لـَ لِتْحَدَّاني بْعَريني

لـَ لِتْحَدَّاني بْعَريني

لـَ خَلِّي الصَّوْت

مِن قَلْعَة لـِ قَلْعَة .. يِدْوي

مِتِل قِنْبِلْةِ الـْ فَجَرها الأميرْكانْ

بْهيروشيما الحَزينِة

وْيا سِنْةِ الْواحِد وْسَبْعينْ

كُوني الْحَكَم بَيْن القَساوِة والْلُّيونِة (21)

اسْهَري، عَ جَوقْةِ الْمَرْحوم، معْنا

مِتِل ما بْتِسْهَر الأرْض الحَنُونِة

وْياموسى بَعْد ما المِشْرِفْ (22)

جَمَعْنا .. وْعَطَيْناكُنْ عَ عَََشْرِ شْهور مُونِة

الْمُونِة خِلْصِتْ

وْنِحْنا رْجِعْنا اطْلُبوني يا يَتامى

بْتوجََدوني

اشْبَعُو ..

نِحنا قَبِلْ مِنْكُنْ شْبِعْنا

الْبِسُونا بْصِدِرْكُن

قونِة وْقونِة

احْصِدوا .. نِحْنا كَرامِتْكُنْ زَرَعْنا ..

اعْتَدْتُو تاكْلُوني بْلَيْل أعْمى ..

وْعَلى صْياحِ الدُّيوك

بْتِنِكْروني

 

 

********

 

وإذا بالْمِشْرِف، بْآخر قَصيدِة،

خَتَمْ (23) موسى عَلَيِّي

مِشْ بْعيدِة

أنا تْنازَلْت عَنْ حَقِّي وْعَطَيْتُو

وْعَ ذَوْقُو بَلَّشْ يْصِفّ الجَريدِة

وْعِنْد ما، بْآخِر الجَوْلِة، لَقَيْتُو

عَم يْدَبْدِبْ مِتِل طِفْلِة وَحيدِة ..

عْصَرْتْ دَمَّاتْ عاطِفْتي

وْسَقَيْتُو ..

لَقَيْتِ الضَّرْب أغلى مْنِ الطّريدِة (24)

نَفَخْ حالُو .. عِنْد ما انْكَبّ زَيْتُو ..

وْشَمَخْ بو الْحِنّ

بِجْناحُو النّبيدي .. وْبِدي يْعَرِّمْ عَلى أطْفال بَيْتُو

مِتِل مِطْرِبْ بِإيَّام الْحَصيدِة

وْ تـَ يِتْخَلَّصْ مِنِ غْرورو

دَعَيْتُو

عَ هالْحَفْلِة .. عَ هالْعَرْكِة الجّديدِة

اشْهَدُو عْلَيِّي .. وْ عَ هالْحَكْي الـْ حَكَيْتُو ..

عَ إيْدي تِحْرَم دْفوف الِمْعَنَّى

إذا ما بْبَّوِّس الْمَغْرور إيدي

 

********

 

 

وْيا أنْصار الزَّجَل والْعَبْقَرِيِّة

ضَروري تْناصْرُو موسى

عَلَيِّي

لأنُّو بَعِدْ بَدُّو كْتير يِطْلَع تـَ يوصَل عَ السَّماوات الْعَلِيِّة

ضَروري تْزَقّفولو بْكِلّ مَطْلَع ..

ضَروري يْشُوف جَنْبُو

الأكْثَرِيِّة

ضَروري عَ عْيونُو الضَّو يِطْلَعْ ..

صَلاة الصِّبِح أفْضَل مِنْ عَشِيِّة

أنا ناطِرْ خَمير الشِّعْر يِطْلَع

ما راحْ بِفْطَر عَلى لِقْمِة طَرِيِّة

وْإذا خِلْقي عَلى موسى بْيِطْلَع

تـَ إهْدُم طُور موسى عَ حَراجِل

وْقَبِل يارينغ (25) إنْهيلُو الْقَضِيِّة.

 

********

 

يا موسى ..

الحَظّ قَدَّمْلَكْ هَدايا .. وْبنالَكْ بَيْت عَ الأربَع زَوايا

نَصيبَكْ .. ماتْ نِسْرِ الأوَّلاني (26) الـْ كَساكُن عِنْد ما كِنْتُو عَرايا

وْنَصيبَكْ ما الْتَقَيْنا بْجَوّ تاني

تـَ تِحْتَكِّ الشَّظايا بِالشَّظايا

وْنَصيبَكْ ..

بَعْد ما فِضْيُو القَناني لَقَيْتَكْ مِن بَقاياهُنْ بَقايا

أنا ..

لَمَّا الوَطَنْ كِلُّو دعاني تـَ غَنِّي

بالمَدايِنْ والْقَرايا

كَرامِة عَيْن وِلْفي الأسْمَراني

ما سَفَّهْت الشَّباب وْلا الصَّبايا

وْقَبِل ما الدُّرّ يِخْلَق عَنِ لْساني

لْبِسِتْ بَدْلِة زَغاليل النَّوايا

وْرِياشي ..

بَيْن أرزِة وْسِنِدْيانِة إذا بْيِتْنَفَّضُو بْيِبْنُو سَرايا!

عَطَيْت الشِّعْر، مِنْ روحي، مَعاني

صَرَخ لِبْنان: يا نِعْم الْعَطايا

وْإذا بْسَجِّل بِصَوْتي إسْطوانِة عَ صخْر الصَّم ..

بيصَفِّي مَرايا

أنا يوسِف .. أنا ألله اصْطَفاني .. أنا مْرَبِّي

الْمَحى بْدَمُّو

الخَطايا

وْإذا موسى (27) سْمِيَّك

عَ زماني بْيِجي

تـَ شَلّحُو لَوح الْوَصايا (28) .

يا زَيْن شْعَيْب (29) يارِكْنِ الْمَباني

وْيا بِنْ حَمْدان (30) ياصَقْر المنايا

وْإنِت يا حَرْب (31)

ياخَزْنِة مَلانِة

لا تِهْتَمُّو بِتَحْليل القَضايا

أنا وَحْدي .. إذا بِسْرُجْ حِصاني

بِسِرْجو بْكَتِّف الأرْبَع مَطايا

وْعَناصِر جَوق موسى الكسِرْواني (32)

الـْ عَشِيِّة شَرَّفُو أربَع فَوارِسْ

عَ بُكْرا بْيِرْجَعُو أربع ضحايا.

 

****************

 

يتبع